NVALT-oncology

Klinische oncologie trials

van de NVALT

NVALT Datacenter

Het NVALT Datacenter is onderdeel van de Wetenschappelijke Administratie van het Antoni van Leeuwenhoek. Het NVALT Datacenter voorziet in de planning, het ontwerp, de logistiek, het monitoren en analyses van de klinische studies op het gebied van longkanker en mesothelioom. Deze samenwerking met NVALT dateert van 1999 en inmiddels is de 26e NVALT studie in voorbereiding.

NVALT oncology

NVALT oncology is de oncologische sectie van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

NVALT

De NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) is de vereniging van longartsen en longartsen in opleiding in Nederland. De organisatiegraad van longartsen in Nederland is bijna 100%. De vereniging van sociaal geneeskundigen tuberculosebestrijding, werkzaam bij de GGD, is een sectie van de NVALT. Ook andere specialisten met belangstelling voor longziekten en/of tuberculose kunnen lid zijn, zoals kinderartsen, allergologen, klinisch fysiologen en internisten. De NVALT is opgericht op 21 mei 1908. Het aantal leden bedraagt momenteel ruim 1000.

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek loopt met de uitwisseling van onderzoek en zorg in Nederland voorop. Internationaal gezien behoort het Antoni van Leeuwenhoek als enig Nederlandse kankercentrum tot de tien Comprehensive Cancer Centers van Europa. Het op internationaal niveau uitwisselen van kennis en het gezamenlijk opzetten van studies, versnelt het kankeronderzoek. Op die manier streeft het Antoni van Leeuwenhoek ernaar in de nabije toekomst iedereen met kanker een zo goed mogelijke behandeling op maat te kunnen bieden.